Populärvetenskap och betraktelser
Saturday July 22nd 2017

En sann amerikansk hjälte – indiankulturernas räddare

Edward S. Curtis. Självporträtt. Tänk på fotografens skicklighet. På den tiden kunde man inte ta femton bilder och välja ut den bästa. Allt sparades på glasplåtar. En plåt räckte alltså för Curtis när han tog sitt självporträtt.

Den vite mannen som återupprättade den röde mannens heder

Edward Sheriff Curtis ägnade större delen av sitt liv åt att i text och bilder skildra Nordamerikas indianer och inuiter kulturer. Han började redan under slutet av 1800-talet, och avtalade med industrimagnaten J.P. Morgan om ett band i tjugo volymer, vilka publicerades mellan 1907 och 1930.

Han arbetade under mycket svåra villkor. Han fick bland annat tyfus, och han arbetade i stort sett dygnet runt i åratal. Lite om omfattningen: Han tog över 40 000 fotografier av över 80 olika indianstammar. Han spelade in över 10 000 ljudvaxrullar.

Belöningen av allt detta arbete är en historisk beskrivning som saknar motstycke i etnografiskt hänseende. Utan honom hade många av indiankulturerna inte ha kunnat återupptas och återfödas. Han må på goda grunder kritiseras ur ett vetenskapligt perspektiv, men utan honom hade en värld för evigt gått förlorad.

USA:s president Theodore Roosevelt skrev förordet till bokserien, där han bland annat skrev: ”[He] has been able to do what no other man ever has done; what, as far as we can see, no other man could do. …”

Mer om Edward S. Curtis kan läsas här (Library of Congress). Och på Wikipedia.

Geronimo, apache.Google Analytics